Missie

SCCMG is een Surinaams-Hindoestaanse organisatie dat als hoofddoel heeft het bedienen van de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap in primair Friesland en de aangrenzende provincies. SCCMG wil de organisatie zijn waar migranten met een Surinaams-Hindoestaanse achtergrond terecht kunnen voor hun culturele en maatschappelijke vraagstukken. 
De behoefte om een instituut te hebben – waar Hindoestanen op terug kunnen vallen – is dat de behoefte binnen een deel van de gemeenschap bestaat om culturele activiteiten met elkaar te vieren. Daarnaast is er een ander deel van de gemeenschap – de nieuwe generatie – dat zich steeds meer assimileert in de Nederlandse cultuur. Derhalve achten wij het belangrijk dat er een vangnet is voor de nieuwe generaties voor: culturele, maatschappelijk- en identiteitsvraagstukken. Dit is het hart van de organisatie.
 
SCCMG – de zaalverhuurder – bouwt aan duurzame relaties met haar stakeholders (de afnemers). Deze duurzame relaties zijn de financiële fundering voor de organisatie, concreet houdt dit in: deze relaties zorgen dat de maandelijkse lasten dekkend zijn. 
Onderdeel van de functie als zaalverhuurder is de verhuur voor feesten en evenementen georganiseerd door externe partijen. De financiële aorta voor SCCMG is de bar.
 
SCCMG – de evenementorganisatie – wil een aantal activiteiten organiseren met een hoog entertainment-gehalte en waarbij verbinding centraal staat. Verbindend, zodat mensen – die bijvoorbeeld in eenzaamheid leven – onder de mensen komen. Entertainment, omdat evenementen met dit karakter toeschouwers trekt. Wij willen in minimaal één van de evenementen welke vanuit de stichting wordt georganiseerd marktleider zijn. Voor één van de activiteiten – waar reeds mee is gestart – worden de details verderop beschreven.
De evenementen zijn de longen van de organisatie. 

Visie

In 2005 zijn er gesprekken met de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap gevoerd waaruit bleek dat er behoefte is aan een eigen plek waar de eigen cultuur gewaarborgd blijft. Enkele maanden daarna is SCCMG geboren. Het eerste doel – het realiseren van een eigen onderkomen – is in 2017 gerealiseerd. Medio 2019 is het eigen onderkomen in gebruik genomen. 
 
De visie waarmee wij in 2005 zijn begonnen is de visie die we vandaag nog steeds uitvoeren, zij het aangevuld met twee extra componenten: een commercieel en maatschappelijk belang. 
 
SCCMG organiseert culturele festiviteiten primair voor de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap en werkt samen met nevenorganisaties in Noord-Nederland. Deze culturele festiviteiten creëren zorgen voor binding met de eigen cultuur, naast het plezier dat er wordt geboden. Daarnaast werken wij aan eraan om maatschappelijk problemen binnen de gemeenschap te doorbreken, zodat deze groep meer mogelijkheden heeft in de samenleving. Deze maatschappelijke problematieken betrekken zich het bieden van handvatten/activiteiten waardoor taboe-onderwerpen bespreekbaar worden gemaakt. 
 
Als zaalverhuurder en evenementenorganisatie hebben wij een ‘commercieel’ belang. Dit belang vertaalt zich naar het genereren van omzet om de primaire taak van de organisatie uit te kunnen voeren: het uitvoeren van de eigen visie en de kosten dekkend te houden. In geen geval is er sprake van een winstoogmerk. Getracht wordt zoveel mogelijk samen te werken met organisatie die dicht staan bij de identiteit van SCCMG. Hierbij gaat het met name om de idealen die dicht bij de Hindoestaanse-gemeenschap staan en die bij ons voorbeeld Mahatma Gandhi (naamgever stichting) staan.