Over SCCMG

Organisatie
Kennisoverdracht van de Hindoe-filosofie aan een ieder die hiervoor openstaat. Hierbij staat de mens centraal. Tevens het bereiken van een hogere bewustwordingsniveau in het dagelijks leven van elk individu met als doel de vorming van een goede samenleving.
Via onze digitale nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden over hoe uw bijdrage wordt besteed. Mocht u ideeën hebben neem contact op met het secretariaat.


Doelstellingen SCCMG

Doelstellingen
Hieronder geven wij een overzicht van een aantal activiteiten die voor het jaar 2023 gepland staan:

  • Organiseren van netwerkbijeenkomsten in Leeuwarden met als doel werven van sponsoren welke SCCMG willen sponsoren
  • De ambitie om €450.000,- contant geld op de rekening van Stichting Cultureel Centrum Mahatma Gandhi te hebben

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  • De heer R. Sital (vice-voorzitter)
  • Mevrouw A. Autar-Etwaroe (penningmeester)
  • De heer V. Autar (secretaris


Adviseur bestuur

  • De heer A. Autar


Vrijwilligerscoördinator

  • Mevrouw R. Djasai-Autar